Om oss

Många bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad har stora outnyttjade värden i sina råvindar. Andra bostadsrättsföreningar har ytor i fastigheten som med fördel kan byggas om och förbättras. Koltrasten förvärvar och förädlar dem med stor omsorg för att sedan sälja dem såsom exklusiva vindslägenheter eller andra lägenheter med hög kvalitet.

Vi fångar det unika och utvecklar våra lägenhetsprojekt med det senaste inom material och teknik.

Värderingar

Vi visar omsorg för alla våra kunder och samarbetspartners. Vi värdesätter spänstig nydanande arkitektur, hög grad av yrkesetik och ett hållbart tänkande och agerande.

Styrkor

– Stor och lång erfarenhet av att bygga exklusiva vindslägenheter.
– Effektiv produktionsapparat och korta ledtider.
– Mycket god kontroll av processen från start till färdigbyggda lägenheter.