Investerare

Vi har flera intressanta råvindsprojekt i Stockholms innerstad på gång och söker investerare som är intresserade av att få vara delaktiga i våra projekt. Vi bedömer att den korrigering som skett ger oss möjlighet att positionera oss väl för framtiden. Kontakta oss så får du veta mer:

lars.lovgren@koltrastenab.se
+46 (0) 705 282 187